Uppdaterad arthantering inom SHARKweb

Datavärdskapet har uppdaterat alla arter som hanteras i databasen SHARKweb till gällande namn enligt Dyntaxa. Detta gäller samtliga marinbiologiska data som växtplankton (phytoplankton), djurplankton (zooplankton), bottenfauna (zoobenthos), vegetationsklädda bottnar (epibenthos), picoplankton och samtliga sälarterna (harbour seal, ringed seal, grey seal och seal pathology). Datavärdskapet uppdaterar årligen samtliga marinbiologiska data till gällande namn i dyntaxa, enligt överenskommelse med Havs och vattenmyndigheten.

Miljöövervakningens artlista hittas här www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/2018_TaxonList.xls