Smärre justeringar av tabeller

Vi har flyttat, lagt till respektive tagit bort kolumner i ett fåtal vyer. Framförallt påverkas tabellerna Översikt, Alla, samt Fysik/kemi (men ej Fysik/kemi, kolumner).