Nya fält för Fys/Kem-data

Datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi har infört nya fält med tillhörande kvalitetsflagga:

  • Kontrollstatus,
  • Kontrollerad av,
  • Övrig provtagning vid stationen,
  • Tryck-(CTD),
  • Konduktivitet-CTD,
  • pH Laboratorium,
  • Temperatur, pH Laboratorium

Användare som har index på rubrikrad i sina skript bör se över detta innan användning av data. För vidare förklaring av nya fält se länken nedan: Kolumnförklaring