Ny version av SHARKweb

Nu driftsätter vi en ny uppdaterad version av vår utsökning av marina miljö-övervakningsdata. Vi har tagit hänsyn till inkomna önskemål och passar på att tacka främst Havsmiljöinstitutet samt Hav och Vattenmyndigheten för bra synpunkter. Vi har mer arbete att göra, frågor och feedback är välkommen till shark@smhi.se.
Tips: töm helst historiken i webbläsaren första gången du ska gå in på nya versionen.

Det vi har förbättrat den här gången är följande:

1. Mycket snabbare uppstart av söksidan (från > 8 till < 1 s), förutom första gången någon söker efter datainläggning eller annan modifiering av databasen. Detta  beror dels på att rullgardinslistor nu fylls med cachad information, samt att en konfigureringsfil har bantats kraftigt.
 

2. Förbättrad geografisk utsökning

 • Havsområden mellan 1 och 12 NM faller inte längre bort från vattenkategoriutsökningen (vattenkategorier enligt SVAR).
 • Man kan nu också söka på Havsbassänger enligt Havsmiljödirektivet, samt begränsa sökningar till Svensk ekonomisk zon.
 • Alla geografiska data som hämtas genom att vi matchar besökspositioner mot shapefiler läggs nu till alla dataset, dvs. även till tabellerna Fysik/kemi och Fysik/kemi: kolumner.
 • Åtgärdad decimalavrundningsbugg så att kopplingen mellan besök och geografiska information inte längre tappas för vissa positioner.


3. Förbättrad utsökning på stationsnamn

 • Matchningen skiljer inte längre på gemener och versaler, och kan nu hantera mellanslag inom namn.
 • Rapporterade stationer matchas korrekt mot stationslistan även om det finns flera stationer med samma namn eller synonymnamn i listan (t.ex. B1), så länge geografin stämmer med någon av dessa.


4. Möjlighet att välja bort dataset där kontroll fortfarande pågår (gäller främst fyskem-data), under Avancerat urval. Två nya tabellkolumner anger kontrollstatus, samt vem/vilka som har kontrollerat data.


5. Förbättrad utsökning av projekt och beställare.

 • Kombinationer av flera kommaseparerade projekt- eller beställarkoder delas upp i sina komponenter så att varje enskild godkänd (eller översatt) kod endast förekommer en gång i rullgardinsmenyn för sökning.
 • Enskilda namn som (felaktigt) innehåller kommatecken, samt kombinationer där inte alla komponenter är godkända eller kan översättas, skrivs dock fortfarande ut exakt som de har kommit in och måste åtgärdas vid datainläggning. Här återstår alltjämt mycket arbete.
 • Standardisering även av SLABO (provtagande lab) och ALABO (analyserande lab)-namn.


6. Snabbare visning av sökresultat och nedladdning av data, som dock endast sorteras för resultat på max 50 000 rader.


7. Tydligare presentation av data, i allmänhet

 • Kolumner är mer konsekvent namngivna (på både svenska och engelska) och presenteras i samma ordning för olika datatyper, i den mån de förekommer i flera sammanhang.
 • Kolumner listas och förklaras i ett kolumnförklaringsdokument och kommer att kunna laddas ned från http://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/havsmiljodata. Förklaringen täcker endast kolumnnamn, dvs. ännu inte biologiska parametrar.
   

8. Tydligare presentation av/bättre kvalitet på geografisk positionsdata

 • Antalet positionskolumner har minimerats, och rena dubbletter har rensats bort. Fält för rapporterad latitud / longitud, för vilka formatet varierar, har helt tagits bort.
 • Positioner presenteras med rimligt antal decimaler, som konsekvent avskiljs med decimalpunkt. Vid nedladdning kan man välja att ändra decimalavskiljare för de rent numeriska decimalgrads-fälten (DD), medan grad decimalminut-fälten (DM) är textfält med punkter som inte går att byta ut.
 • Avrundningbuggar har åtgärdats så att omvandlingen mellan DD och DM nu är korrekt. Positioner väster om nollmeridianen har också korrigerats.


9. Bättre kvalitet på trofityps-data, då denna nu bygger på egen lista.


10. Bättre kontrollmöjligheter vid datainmatning, då format nu kan kollas bättre.