Kolumnstädning pågår

Vi har idag gjort vissa ändringar map. vilka kolumner som visas samt i vilken ordning kolumnerna uppträder i olika tabellvyer. Dessutom har namnsättningen av positionskolumnerna gjorts mer konsekvent.

Under närmsta tiden kommer vi att se över namnsättningen (svensk, engelsk och kortnamn) av resterande kolumner, så att denna blir tydligare.