DEMO för utsökning av data på SHARKweb

Under hösten 2017 höll datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi i tre stycken workshops och användarråd för kustlänen.
Vid dessa workshops gick vi igenom hur man kan använda de olika filtrerna och utsökningsfunktionerna i SHARKweb på bästa sätt.
Nedan finns en länk för alla som vill lära sig mer om hur man kan söka ut och filtrera marina data som finns i SHARKweb.
www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/DEMO_filter_sharkweb.mp4