Ändringar i Fys/Kem-data

  • Gamla kvalitetsflaggor byts ut mot nya enligt kodlista.
  • Interna fartygskoder byts ut mot ICES-koder (Landskod + Fartyg). I de fall då det inte finns ICES-kod gäller (Landskod + Intern fartygskod) enligt kodlista.