SMHI ny datavärd för luftmiljö

Från den sista augusti 2016 tar SMHI över datavärdskapet för luftmiljö, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Med start den 31 augusti tar SMHI över datavärdskapet för luftmiljö. Innan har IVL Svenska miljöinstitutet varit datavärd. SMHI har lång och mycket relevant erfarenhet av insamling, lagring och tillgängliggörande av olika typer av miljödata. SMHI är redan datavärd för modellerade halter och deposition samt för havsmiljödata.

Ny portal

En portal är framtagen för att på ett smidigt sätt kunna söka och ladda ner uppmätta halter. Portalen har nu tre flikar - sökfunktioner för halter i luft, halter i nederbörd och metaller i mossa. Inom kort utökas portalen med en flik för sammanställd årsvis statistik för utvalda lufthalter.

I en övergångsfas kommer halter av ett antal organiska miljögifter publiceras separat.

Frågor och synpunkter

Datavärdskapet för lufts hemsida och sökportal är till att börja med en första version med endast de viktigaste funktionerna på plats. Vidareutveckling kommer ske under kommande år.

Vi vill gärna få in synpunkter och önskemål om övriga behov och funktionalitet som saknas, samt förslag till förändringar/förbättringar i befintlig information och funktion.

Du är varmt välkommen att höra av dig till datavardluft@smhi.se eller till telefonnr 011-495 8345.