Rapportera 2017 års mätdata - senast den 6 april

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. OBS – p.g.a. försenad rapporteringsstart är sista dagen för rapportering av mätdata framflyttad till fredagen den 6 april, dvs förlängd med en vecka från 2018-03-31.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet ska alla kommuner senast den 31 mars rapportera föregående års mätdata. Naturvårdsverket har skickat ut instruktioner till alla kommuner om hur detta ska göras, vilka du hittar här (307 kB, pdf) .

All rapportering ska göras genom Naturvårdsverkets valideringstjänst som nu har öppnat för årsrapporteringen. Data kommer därefter att kvalitetsgranskas av Referenslaboratoriet för mätningar innan det tas in i datavärdskapet och tillgängliggörs via vår portal.

På datavärdskapets hemsida finns ytterligare information om hur data ska levereras och rapporteras.

För dig som ska rapportera modellerad data eller en objektiv skattning så är sista datum för detta 30 juni 2018.

För frågor om rapportering av data, kontakta Naturvårdsverket på rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.