PAH, VOC och POP

Data för PAH, VOC samt POP och pesticider finns nu tillgängliga i dataportalen. Viss data för 2015 är ännu inte inlagd i databasen och hittas tills vidare i nedanstående fil.

Om du inte får fram nyligen tillagd data i portalen, prova att tömma webbläsarens cashade data.