Mätdata från 2016

En hel del mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

Ett 50-tal kommuner rapporterade under vintern in mätdata från 2016 i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. Under våren har en närmare kvalitetsgranskning av samtliga mätdata samt stationsinformationen pågått. Större delen av granskningen är nu klar och alla hittills godkända mätdata finns nu i dataportalen. Den mätdata som saknas kommer att publiceras så snart de är färdiga.