Mätdata för 2016 nu komplett

All rapporterad mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

Ett 50-tal kommuner har rapporterat in mätdata från 2016 i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. Under 2017 pågick successivt en närmare kvalitetsgranskning av samtliga mätdata samt stationsinformation. Granskningen är nu klar och all mätdata finns i dataportalen.