All inrapporterad data för 2017 finns nu tillgänglig i portalen

Under hösten har rapporteringarna från bland annat kommuner lästs in i datavärdens databas. Nu finns all data tillgänglig i portalen. En god nyhet är att antalet objektiva skattningar har fördubblats jämfört med tidigare år.

Ett 50-tal kommuner har rapporterat in mätdata från 2017 i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. Under året har en närmare kvalitetsgranskning utförts av samtliga mätdata samt stationsinformation. Granskningen är nu klar och all mätdata finns i dataportalen.

Fler kommuner rapporterade objektiv skattning

Över 100 kommuner och samverkansområden rapporterade underlag om genomförda objektiva skattningar och inledande kartläggningar för 2017. Det är en dryg fördubbling jämfört med föregående år. De redovisningar som rapporterades i pdf-format har nu publicerats i datavärdens portal, där det går att söka och ladda ner redovisningar. Rapporterade modellberäkningar finns också tillgängliga i portalen.

Det nyframtagna verktyget VOSS (Verktyg för objektiv skattning med spridningsmodellering) har använts av många kommuner. Mer information om VOSS kan ni hitta på Reflab modellers hemsida.