Snödjupskarta: nu i två versioner

Nu hittar du två olika versioner av snödjupskartan på www.smhi.se. Anledningen är att SMHI lanserade en ny version 12 december, som fick många reaktioner. Medan förbättringsarbete pågår finns båda kartorna tillgängliga.

12 december ersatte SMHI den gamla snödjupskartan med en ny. Ambitionen var att erbjuda en snödjupskarta som uppdateras oftare, som är mer exakt och ger mer information. Användarreaktioner visade att den nya snödjupskartan behöver utvecklas mer. Därför finns nu båda versionerna på smhi.se: den gamla snödjupskartan är tillbaka och den  hittar du som utvecklingsversion.

Den nya kartan uppdateras automatisk varje dag och visar exakt uppmätta värden för mätstationerna. Det går även att se snödjupsdata bakåt i tiden. Den nya snödjupskartan dras dock med prestandaproblem och har även fått många synpunkter på funktionalitet och layout.

Medan utvecklingsarbetet pågår ligger den nya snödjupskartan som betaversion, och båda finns därmed tillgängliga på smhi.se.

Välj den snödjupskarta som passar dig bäst

Snödjupskarta

SMHIs snödjupskarta uppdateras veckovis och ger en snabb överblick av snöläget i Sverige. Den bör dock inte tolkas helt exakt, särskilt inte i gränszonerna mellan olika fält.

Den nya kartan uppdateras automatisk varje dag och visar exakt uppmätta värden för mätstationerna. Det går även att se snödjupsdata bakåt i tiden. Den nya snödjupskartan dras dock med prestandaproblem och har även fått många synpunkter på funktionalitet och layout

Snödjup Beta

Medan utvecklingsarbetet pågår ligger den nya snödjupskartan som betaversion, och båda finns därmed tillgängliga på smhi.se.

Användares åsikter ger förbättring

Den nya kartan har genomgått ett antal förbättringar sedan lanseringen 12 december, baserat bland annat på inkommande åsikter från användare.

– Hittills har den nya snödjupskartan blivit större, referenser i form av ortsnamn, vattendrag mm har lagts till och färgsättningen har justerats. Det går även att söka på stationsnamn och diagrammen med snödjupsdata bakåt i tiden kan även öppnas som tabell, förklarar Erik Engström, klimatolog SMHI och fortsätter:

– Prestandan är vårt största problem, främst för de användare som använder Internet Explorer. Detta kommer att åtgärdas i mitten av januari.

Löpande förbättringar kommer att införas framöver. Information om detta ges efter hand på kartsidan.