November 2009 - Vattenstånd och vågor

Under novembers första hälft höll högtryck i ost emot de lågtryck som hotade västerifrån. Ostliga vindkomponenter dominerade, och tillsammans med det höga lufttrycket höll de vattenstånden under medelnivå.Månadens lägsta, och högsta, vattenståndsnivåer kom i bakvattnet av ett lågtryck med västlig kuling över södra Sverige den 18.

Höga vågor

Sydostvindar den 2 och 5 genererade vågor kring 2.5 m vid Finngrundet och Väder-öarna, och 3.5 respektive 4 m i Södra Östersjön. Sedan följde en lugnare period utan några kraftiga oväder. Den 18-19 blåste det dock upp igen i samband med ett lågtryck över Mellansverige.

Väderöarna hade 3.8 m signifikant våghöjd* den 18, och i Södra Östersjön uppmättes 4.9 m tidigt den 19, vilket blev månadens högsta notering. Maxvågorna var då 7.6 m höga.

På Skagerrak blåste det åter den 26 då ett djupt lågtryck passerade utanför Norge. Vid det tillfället var den signifikanta våghöjden vid Väderöarna 4.1 m.

Varierande vattenstånd

Under novembers första hälft höll högtryck i ost emot de lågtryck som hotade västerifrån. Ostliga vindkomponenter dominerade, och tillsammans med det höga lufttrycket höll de vattenstånden under medelnivå. Längs västkusten noterades de lägsta nivåerna den 4 i samband med friska sydostvindar. Bottniska Viken och norra Östersjön hade miniminivåer kring den 11-12 under då rådande nordostvindar.

Månadens lägsta, och högsta, vattenståndsnivåer kom i bakvattnet av ett lågtryck med västlig kuling över södra Sverige den 18. Skanör hade sent på kvällen 127 cm under medan Viken några timmar tidigare hade 111 cm över årets medelvattenstånd.

Påföljande veckor bjöd på fler lågtryck med väst- och sydvästvindar. Vattenstånden pressades upp och låg generellt över medel månaden ut, med toppar runt +80 cm på västkusten kring den 23 och +50 cm i Bottenviken den 27.