November 2009 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

I början av månaden var västra Svealand och hela Norrland utom kustlandet snötäckt.I sydöstra Götaland var vattenflödena i november lägre än vad som är normalt för månaden. I fjälltrakterna och i norra Norrland var vattenflödena normala.

Vattenföring

I sydöstra Götaland var vattenflödena i november lägre än vad som är normalt för månaden. I fjälltrakterna och i norra Norrland var vattenflödena normala. I övriga delar av landet var flödena normala i början av november, men en nederbördsrik period i mitten av månaden ledde till att flödena under andra hälften blev över de normala.

Snötillgång

I början av månaden var västra Svealand och hela Norrland utom kustlandet snötäckt. Det ovanligt milda vädret under mitten av månaden medförde att snön den 24 bara täckte fjälltrakterna och de inre delarna av norra Norrland.

Grundvatten

I Götaland och sydöstra Svealand har grundvattennivåerna på de flesta observationsplatser stigit 10-20 cm sedan föregående månad. I övriga delar av landet har nivåerna varit tämligen oförändrade.Förändringarna är i stort sett normala för årstiden.

Sydligaste Götaland har grundvattennivåer mycket under de normala för årstiden. I nordligaste Norrland är nivåerna under de normala. I sydöstra Norrland, nordöstra Svealand samt i ett område väster om Vänern är de över de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 23 novemberl 2009
Snöns beräknade vattenvärde, 24 november 2009 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 november 2009 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 november 2009 enligt SGU Förstora Bild