November 2009 - Temperatur och nederbörd

Efter den kalla oktobermånaden följde en november med temperaturöverskott i hela landet. Inte bara temperaturen utan även nederbördsmönstret uppvisade många likheter med november år 2000.

Åter varmare än normalt

Efter den kalla oktobermånaden följde en november med temperaturöverskott i hela landet. På många håll i både norr och söder var det den varmaste november sedan rekordmånaden år 2000.
 
En kuriositet är att många stationer hade högre medeltemperatur i november än i oktober, i Värmland var skillnaden nästan två grader. Detta är mycket sällsynt, men inte helt unikt. Senast november var varmare än oktober i vissa delar av landet var år 2003.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2009
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2009 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i november 2009
Medeltemperaturen i november 2009 Förstora Bild

Torrt i Lapplandsfjällen

Inte bara temperaturen utan även nederbördsmönstret uppvisade många likheter med november år 2000. Det var mycket torrt i de västra Lapplandsfjällen, där Katterjåkk hade sin minsta novembernederbörd sedan 2002.
 
På de flesta andra håll i landet föll däremot mer nederbörd än normalt. Det var inte fråga om några rekordmängder som år 2000, men några stationer hade mer nederbörd än under någon annan novembermånad detta årtionde.

Karta över nederbörd i procent av det normala under november 2009
Nederbörden i procent av det normala under november 2009 Förstora Bild
Karta över nederbörd i november 2009
Nederbörd under november 2009 Förstora Bild