November 2009 -Temperatur i havet

Ännu ingen is i Bottenviken

Efter en kylig oktober inleddes november med kall luft och ostliga vindar vilket gynnade avkylningen av ytvattnet. Nederbörd i form av snö över de nordliga bassängerna gav extra kyla. Men kylan kom av sig, och november blev i slutändan relativt mild.

Detta innebar att de flesta stationer i slutet av månaden låg 1-2 grader över normaltemperatur och att månadsmedelvärdena hamnade något över normalt. Den största avvikelsen återfanns i de västliga bassängerna, där västvindar förde in varmare ytvatten från Nordsjön i slutet av månaden. Väderöarnas månadsmaxvärde på 10.8° uppmättes så sent som den 25.

Längre norrut var värmeöverskottet i slutet av månaden inte lika stort. Ändå kom inga rapporter om isbildning mer än väldigt lokalt med tunna ishinnor som bildats nattetid men brutits upp under dagen.

Karta över ytvattentemperatur i havet 16 november 2009
Ytvattentemperatur i havet 16 november 2009 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 november 2009
Ytvattentemperatur i havet 30 november 2009 Förstora Bild