Nederbörd

Här finns samlad information om nederbörd i form av kartor, mätserier och rekord. Allt material bygger på nederbördsobservationer.

Här finns samlad information om nederbörd i form av kartor, mätserier och rekord.
Allt material bygger på nederbördsobservationer.


Ladda ner data för nederbörd

Ladda ner observationsdata

Via länken nedan kan observationsdata laddas ned för nederbörd. Det går även att visa observationsstationer på en karta samt ladda ned stationslistor.

Nederbörd, dygnsvärde

Se och ladda ner radarbilder

Via länken nedan kan radarbilder över Sverige visas och laddas ned. Bilder finns för var femte minut från den 1 oktober 2008 fram till nära nutid. Nedan finns även en länk till mer information om radarbilder.

Radarbilder
Information om radarbilder

Kartor baserade på nederbördsobservationer

Dagliga kartor

Månads-, årstids- och årskartor


Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska värden, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalvärden


Mätserier

Data och filer för nedladdning


Rekord

Nederbördsrekord

Klimatindikatorer

Mätserier