Medel­temperaturens avvikelse från den normala för perioden 1 - 14 september 2019


Kartan visar hur mycket medeltemperaturen från den 1 - 14 september 2019 avviker (i °C) från periodens normala medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Visa kartor för tidigare månader