Nederbörds­avvikelse hittills detta år


Kartan visar den summerade nederbörden för perioden 1 januari till 13 september 2019 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). Analysen bygger på observationer från cirka 400 stationer som rapporterar in nederbördsmätningar varje dag.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Visa kartor för tidigare år