Nederbörden under sommaren i procent av den normala