Nederbörden i procent av den normala för föregående månad, augusti 2019