Månads-, årstids- och årskartor

På denna sida visas bland annat kartor från SMHI:s sammanställningar av vädret under månaden, årstiden eller året. Gör val i menyerna nedan för att visa olika sammanställningar.

Medel­temperaturens avvikelse under sommaren


x
Kartorna nedan visar hur medeltemperaturen under sommaren har avvikit (i °C) från årstidens normala medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från samtliga stationer som dagligen rapporterar in temperaturer. Sommaren definieras som månaderna juni, juli och augusti.

Klicka på respektive bild för att förstora kartan. Under varje karta finns en länk till den vädersammanställning kartan är hämtad från.
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren <b>2018</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren 2018
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren <b>2017</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren 2017
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren <b>2016</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren 2016
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren <b>2015</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren 2015
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren <b>2014</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren 2014
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren <b>2013</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren 2013
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren <b>2012</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren 2012
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren <b>2011</b>. 
Medel­temperaturens avvikelse under sommaren 2011