Månads-, årstids- och årskartor

På denna sida visas bland annat kartor från SMHI:s sammanställningar av vädret under månaden, årstiden eller året. Gör val i menyerna nedan för att visa olika sammanställningar.

Sommarens nederbörd i procent av den normala


x
Kartorna nedan visar sommarens nederbörd i procent av årstidens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990) för år 2011 och framåt. Analysen bygger på observationer från stationer som rapporterar in nederbördsmätningar varje dag. Sommaren definieras som månaderna juni, juli och augusti.

Klicka på respektive bild för att förstora kartan. Under varje karta finns en länk till den vädersammanställning kartan är hämtad från.
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren <b>2018</b>. 
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren 2018
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren <b>2017</b>. 
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren 2017
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren <b>2016</b>. 
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren 2016
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren <b>2015</b>. 
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren 2015
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren <b>2014</b>. 
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren 2014
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren <b>2013</b>. 
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren 2013
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren <b>2012</b>. 
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren 2012
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren <b>2011</b>. 
Sommarens nederbörd i procent av den normala. Sommaren 2011