Dygnsnederbörd

Kartorna nedan visar nederbörden i millimeter för varje enskilt dygn för angiven månad. Analysen bygger på observationer från de cirka 400 stationer som rapporterar in nederbördsmätningar klockan 07:00 (svensk normaltid) varje dag.

Notera att dessa kartor är automatgenererade med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Gårdagens karta skapas omkring kl. 10:00.
Klicka på respektive bild för att förstora kartan.

Visa mer information om kartorna

Kartorna är ämnade att ge en översiktsbild av den observerade dygnsnederbörden i Sverige. De kompletterar uppgifterna från de enskilda stationerna, som visas på sidan med nederbördsobservationer.

Observationerna interpoleras till de fält som visas på kartorna, men eftersom det är relativt glest mellan stationerna och nederbörden ofta uppvisar stora lokala variationer finns det avvikelser mellan vad kartorna visar och den verkliga dygnsnederbörden.

När en karta skapas första gången baseras den på de cirka 400 stationer som dagligen rapporterar in nederbördsmätningar. Den saknar då uppgifter från de ytterligare cirka 300 stationer som rapporterar in sina nederbördsobservationer i efterhand. Dessutom har inte alla gransknings- och rättningsrutiner utförts. För att få ett mer komplett stationsunderlag ritas därför alla månadens kartor om i slutet av nästföljande månad. För att även få med alla eventuella rättningar ritas sedan alla kartor om en tredje gång efter cirka 3 månader.