Åska i Sverige sedan 2002

På denna sida visas kartor över antalet åskdagar och antalet blixturladdningar för varje år och månad sedan 2002.
Antal urladdningar/100 km²
Antal urladdningar september 2019
Förstora bild
Variabel Tidsperiod
November 2014 uppgraderades SMHI:s blixtlokaliseringssystem.
Detta medförde att kartor och data därefter inte är direkt jämförbara med äldre material. Mer info

SMHI har sedan 2002 haft tillgång till ett blixtlokaliseringssystem som bland annat registrerar information om blixturladdningarnas tidpunkt, position, strömstyrka och polaritet (negativ eller positiv urladdning). Denna information har sammanställts och presenteras här i kartform.

Välj variabel och tidsperiod i listrutorna ovan för att navigera bland kartorna.

Notera att blixtlokaliseringssystemets sensorer kan registrera enskilda delurladdningar vid det vi människor uppfattar som en enda blixt. Detta medför att antalet urladdningar som presenteras av systemet ofta är större än det antal blixtar vi människor registrerar.

Kartorna är baserade på de registreringar som systemet klassar som urladdningar till mark med strömstyrka större än 5000 Ampere.