Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Juli 2020 - Markvattenhalten påfylld i större delen av landet

Vattenföringen i västra Sverige har varit högre än normalt under månaden medan vattenföringen i östra delen har varit lägre än normalt.

Senast uppdaterad:

Juni 2020 - Vårflod med höga och mycket höga flöden i norr samt risk för vattenbrist i söder

Det fanns mycket snö kvar sent på säsongen, framförallt i fjälltrakterna och med det varma vädret i juni tog snösmältningen fart i de nordligaste delarna av landet. Där gav vårfloden höga och mycket höga flöden i många vattendrag. I södra delarna var det istället torrt och låga flöden som …

Senast uppdaterad:

Maj 2020 - Kylig och torr inledning men sedan sätter vårfloden fart

Efter en sval inledning av maj, med ringa nederbörd, så ökade dygnsmedeltemperaturerna i slutet av månaden och vårfloden i norra Sveriges inland satte fart. I delar av Lapplandsfjällen fanns mer än dubbelt så mycket snö som normalt.

Senast uppdaterad:

Vårfloden pågår

Flera varningar för höga flöden är utfärdade för både små och stora vattendrag i Norra Sverige. På många håll har flödet börjat minska i vattendragen, men snösmältningen fortsätter och längre fram finns fortfarande risk att flödena ökar igen, eftersom det på många håll finns mycket snö kvar, …

Senast uppdaterad:

Vårfloden har startat i Norrbottens inland

Varning för höga flöden är utfärdad för Norrbottens läns inland i mindre vattendrag. Snösmältningen fortsätter och längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det på många håll finns mycket snö kvar, framförallt i fjälltrakterna. 

Senast uppdaterad:

Vårfloden startar i norr

Hittills har vårfloden varit lugn. Nu tar snösmältningen fart i stora delar av norra Norrland, men de närmaste dagarna beräknas flödena inte bli höga. Längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det på många håll finns mer snö än normalt. 

Senast uppdaterad:

Lindrig islossning i Torneälven men kraftig vårflod kan väntas

Islossningen i Torneälven vid Haparanda blev annorlunda i år. När den slutligen skedde den 11 maj bröt isen inte upp och flöt nedströms, utan i sort sätt smälte på plats. Och även om islossningen nu är ett faktum i Torneälven har inte vårfloden i norra Sverige startat på riktigt ännu. Det …

Senast uppdaterad:

April 2020 - Lugn start på vårfloden

Vårfloden kom under april sakta igång i de södra delarna av Norrland och var mycket lugn. I delar av Lapplandsfjällen fanns dubbelt så mycket snö som normalt.

Senast uppdaterad:

Årets tredje prognos för vårflod och islossning i Torneälven

Islossning vig Haparanda väntas ske 9 maj och vara av svårighetsgrad lätt enligt prognos från SMHI. Om läget ändrar sig kommer en uppdaterad prognos inom några dagar.

Senast uppdaterad:

Årets andra prognos för vårflod och islossning i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 7 maj och vara av svårighetsgrad lätt enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Senast uppdaterad: