Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Januari 2023 - Riklig nederbörd och milt väder ledde till översvämningar i södra Sverige

Stora nederbördsmängder och snösmältning i södra Sverige ledde till snabb påfyllning av sjöar och markvattenmagasin men också höga vattenflöden och översvämningar.

Senast uppdaterad:

December 2022 - Ett skifte mot högre flöden i söder och lägre i norr

December startade kyligt i Sverige med låga flöden i söder och höga flöden i norr. Vid Lucia var nästan hela landet täckt av snö, men blidvädret i julveckan tärde på snön i södra Sverige och fick flödena att öka. Vid slutet av månaden var flödena över de normala i södra Sverige och under de normala …

Senast uppdaterad:

November 2022 - Vattenflöden över det normala i norr och under det normala i söder

Flödesläget bjöd på ytterligheter åt olika håll i landet under månaden då det i norr var mycket över det normala medan det i söder var mycket under det normala. En stor del av landet blev inbäddat i ett snötäcke, vid slutet av månaden var det främst snö kvar i Norrland.

Senast uppdaterad:

September 2022 - Fortsatt mycket låga flöden i söder

Under september fylldes markvattenhalten på i södra Sverige, vattenföringen påverkades inte så mycket av nederbörden utan var fortsatt mycket låg i Götaland.

Senast uppdaterad:

Augusti 2022 - Höga flöden i Luleälven

Under augusti var vattenflödena låga på många håll i sydöstra Sverige, framförallt i Emån. I slutet av månaden var flödena höga i Lilla Luleälven och i de nedre delarna av Luleälven.

Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Låga flöden i söder, höga och normala flöden i norr

Snösmältning och regn orsakade höga flöden i norr, varmt väder och litet nederbörd ledde till låga flöden i söder.

Senast uppdaterad:

Maj 2022 - Vårflod med höga flöden i norr

Snösmältning i kombination med nederbörd gav vårflod med höga flöden i norra Sverige under maj månad. Varmare väder i slutet av månaden smälte av resterande snö i skogslandet och mot slutet av månaden återstod endast snötäcket i fjällen. I kontrast till det var vattenflödena mycket under det …

Senast uppdaterad:

Årets islossning i Torneälven

Den 6 maj skedde islossningen i Haparanda under lugna förhållanden.

Senast uppdaterad: