Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Januari 2024 - Höga flöden och översvämningar i Skåne

I slutet av månaden ledde snösmältning och regn till höga flöden i Skåne och Östergötland. Översvämningar förekom framförallt vid Hörbyån, Ringsjöarna och Kävlingeån i Skåne.

Senast uppdaterad:

December 2023 - Snösmältning gav stigande flöden i söder

Månaden var kall vilket ledde till låga flöden och låga markvattenhalter i Norrland och Svealand. I Götaland har flödena varit ökande under andra halvan av månaden på grund av snösmältning och regn.

Senast uppdaterad:

November 2023 - Riklig nederbörd gav mycket höga flöden

Månaden blev nederbördsrik och det gav höga flöden i Svealand, Götaland och längs Norrlandskusten. I Skåne och kring Gävle blev vattenflödena som högst. I slutet av månaden var i stort sett hela landet täckt av snö.

Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - En månad med normala flöden

Oktober har varit en normal månad med både vattenstånd och vattenflöden nära de normala på många håll i landet. I norr var flödena högst i början på månaden och i söder steg vattenflödet i många bäckar under månaden.

Senast uppdaterad:

September 2023 - Höga flöden och översvämningar i delar av Svealand

Den första dagen på månaden föll rikligt med regn i Västmanland, Uppland och Gästrikland. Det ledde till extremt höga flöden i många vattendrag och översvämning av vägar, järnvägar, byggnader och jordbruksmark. I sydöstra Götaland var vattenflödena istället lägre än normalt.

Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - En blöt månad med höga flöden och många översvämningar

Till följd av kraftiga lågtrycket Hans som kom in och parkerade sig över Sverige den 6-10 augusti ökade markvattenhalt och flöden i nästan hela landet och orsakade översvämningsproblem på flera platser. Översvämningarna skedde främst i närheten av vattendrag men även på områden där marken var …

Senast uppdaterad:

Mycket vatten i sviterna av regnet

I takt med att vattnet sjunker undan från områdena där det fallit mycket regn, stiger flödena i vattendrag och sjöar nedströms områdena. SMHI varnar för översvämning och höga flöden på orange och röd nivå i flera län. Bland annat är Siljan mycket hög och stiger fortfarande och väntas kulminera mot …

Senast uppdaterad:

Olika typ av översvämningar till följd av regnet

SMHI har just nu (11 augusti 2023) varningar ute för översvämning och höga flöden på västkusten och i Mellansverige. I delar av Dalarnas län är det mycket höga flöden med stor tillrinning till sjöarna i Dalälven.  I Gavleån mellan Forsbacka och Gävle, har SMHI gett ut en röd varning …

Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Inledande torrt men lågtrycksbetonat väder ökade flödena

Juli 2023 inleddes med låga flöden och låga markvattenhalter på grund av en torr juni. Vädret under månaden var lågtrycksbetonat med återkommande nederbördsområden och flödena steg i framförallt västra Sverige.

Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Mycket låga vattenflöden i södra Sverige

Juni var övervägande torr eller mycket torr trots en del kraftigare regnområden. Det syntes i vattendragen där flödet var extremt lågt på många håll i södra Sverige. I Norrbottens fjällvärld gav vårfloden höga flöden.

Senast uppdaterad: