Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Augusti 2023 - En blöt månad med höga flöden och många översvämningar

Till följd av kraftiga lågtrycket Hans som kom in och parkerade sig över Sverige den 6-10 augusti ökade markvattenhalt och flöden i nästan hela landet och orsakade översvämningsproblem på flera platser. Översvämningarna skedde främst i närheten av vattendrag men även på områden där marken var …

Senast uppdaterad:

Mycket vatten i sviterna av regnet

I takt med att vattnet sjunker undan från områdena där det fallit mycket regn, stiger flödena i vattendrag och sjöar nedströms områdena. SMHI varnar för översvämning och höga flöden på orange och röd nivå i flera län. Bland annat är Siljan mycket hög och stiger fortfarande och väntas kulminera mot …

Senast uppdaterad:

Olika typ av översvämningar till följd av regnet

SMHI har just nu (11 augusti 2023) varningar ute för översvämning och höga flöden på västkusten och i Mellansverige. I delar av Dalarnas län är det mycket höga flöden med stor tillrinning till sjöarna i Dalälven.  I Gavleån mellan Forsbacka och Gävle, har SMHI gett ut en röd varning …

Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Inledande torrt men lågtrycksbetonat väder ökade flödena

Juli 2023 inleddes med låga flöden och låga markvattenhalter på grund av en torr juni. Vädret under månaden var lågtrycksbetonat med återkommande nederbördsområden och flödena steg i framförallt västra Sverige.

Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Mycket låga vattenflöden i södra Sverige

Juni var övervägande torr eller mycket torr trots en del kraftigare regnområden. Det syntes i vattendragen där flödet var extremt lågt på många håll i södra Sverige. I Norrbottens fjällvärld gav vårfloden höga flöden.

Senast uppdaterad:

Maj 2023 - Kraftig vårflod i Torneälven och torrt i södra Sverige

Vårfloden blev kraftig i nordligaste delen av landet med höga flöden och översvämningar. I Torneälven och biflödet Muonioälven var flödena extremt höga och jämförbara med den tidigare rekordvårfloden 1968. I södra Sverige var vattenflödena istället under eller mycket under det normala.

Senast uppdaterad:

April 2023 - Sjunkande vattenföring i söder och stigande i norr

Snösmältningen började i delar av norra Svealand och södra och östra Norrland i mitten av månaden men avstannade då vädret blev kyligare. Storsjöns nivå har varit fortsatt låg under månaden medan de övriga stora sjöarna haft vattenstånd nära de normala.

Senast uppdaterad:

Nu är vårfloden igång

Med det varma vädret börjar snö och is smälta i norra Sverige. Det gör att vattenflödena ökar och årets vårflodssäsong börjar. I Norrlands fjälltrakter och inland ligger det mindre snö än normalt för mitten av april. I norra Dalarna, Gävleborg och längs den norrländska kusten ligger det mer snö än …

Senast uppdaterad:

Mars 2023 - Stigande flöden i vattendrag i södra Sverige

Riklig nederbörd över delar av Götaland och Sveland gjorde att vattenflödena i de stora vattendragen ökade under månaden. Även de mindre vattendragen hade periodvis höga flöden.

Senast uppdaterad:

Februari 2023 - På många håll mer vatten än normalt på grund av smältperioder

Mälarens och Hjälmarens höga nivåer sjönk under månaden. Snötäcket var relativt oförändrat över stora delar av Norrland och norra Svealand. I södra Svealand och Götaland var det barmark under stora delar av månaden.  Avsmältningsperioder ledde till att vattenföringen tillfälligt steg till över …

Senast uppdaterad: