Årets tredje prognos över vårflod och islossningen i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 30 april och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer efter helgen.

Enligt årets tredje prognos väntas islossningen i Torne älv vid Haparanda ske den 30 april och vara av medelsvår karaktär. De varma temperaturerna de senaste dagarna har gjort att snön smälter och ger ökande flöden i Torneälven. Hur svår islossningen till slut blir beror på väderutvecklingen under den närmaste veckan. Om det blir en snabb flödesökning ökar risken för att isproppar bildas.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är något under det normala för årstiden. Vårfloden väntas därför bli kring det normala. Istjockleken nära Haparanda är något under det normala.

Den här prognosen baseras på ett större antal parametrar jämfört med den förra, bl.a. ingår nederbörds- och temperaturdata från mätstationer i Haparanda och Pajala samt vattenflödesdata från Kukkolankoski.