Torka i Götaland och Svealand

På grund av den torra våren och sensommar-hösten är vattennivåer och flöden i sjöar och vattendrag de lägsta på flera decennier.

För tillfället är det ovanligt låga markvattenhalter och grundvattennivåer i Götaland och Svealand. Detta påverkar vattenstånd och flöden i sjöar och vattendrag, vilka därför är ovanligt låga. Till exempel har vattennivån i Vänern varit den lägsta på 10 år, i Hjälmaren den lägsta på 20 år och sjön Möckeln i Småland har nått sin lägsta nivå sedan 1934. Orsaken till de låga nivåerna är den torra våren och tillika torra sensommar-hösten. För att återställa normala nivåer under hösten, krävs mycket större regnmängder än normalt.
För mer information om låga grundvattennivåer hänvisar vi till SGU: www.sgu.se