Tidig prognos visar på lättare islossning i Torneälven

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Islossningen väntas bli lättare detta år.

Islossningen i Torneälven brukar ske i början av maj. I mitten av april varje år gör SMHI en tidig prognos för om det blir en svår islossning med isproppar som följd eller om det blir en lättare islossning med få eller inga problem. I år är den tidiga prognosen att det blir en lättare islossning. Prognosen grundar sig på istjockleken och vinterns nederbörd. I år är isen tunnare än vanligt vilket talar för en lättare islossning.

Snömängderna i Torneälvens område är mindre eller mycket mindre än normalt. Detta gör att vårlodsvolymen också väntas bli mindre än normalt.

Det är nu i mitten av april svårt att göra en prognos för islossningsdag.

Senare i april kommer SMHI att ge uppdaterad prognos för svårighetsgrad och en uppskattning av islossning i Haparanda.