Stora regnmängder över norra Svealand och södra Norrland

Under helgen, framförallt under lördag väntas stora nederbördsmängder i Dalarnas län, Gävleborgs län samt södra delarna av Jämtlands län. I berörda områden väntas flödena öka i små och medelstora vattendrag. Placeringen för nederbördsområdets centrum är något osäker. Störst effekt på flödena i vattendragen väntas om centrum för nederbördsområdet hamnar över nordvästra delen av Gävleborgs län.

I dagsläget väntas flödena inte nå upp i klass 1 nivåer, med en återkomsttid över 2 år. SMHI övervakar kontinuerligt det hydrologiska läget och ger ut varningar vid behov.