Risk för fortsatt låg vattenföring i södra Sverige

Låga vattenföringar råder i stora delar av Götaland och östra Svealand som en följd av den senaste tidens högtrycksbetonade väder. Vattenföringarna fortsätter att minska under de kommande dygnen.

Vattenhalten i marken har minskat till under det normala för årstiden i stora delar av Götaland och östra Svealand. Tendensen för den närmaste veckan är fortsatt sjunkande markvattenhalter, speciellt i sydöstra Götaland.

Väderutvecklingen framöver, efter den närmsta veckan, är i dagsläget osäkert, men risk finns för fortsatt låga vattennivåer både i mark och i vattendrag .

Lägesbeskrivning_2010-07-07