Första prognosen över vårflod och islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven indikerar på en lätt islossning och vårfloden förväntas bli kring det normala.

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Islossningen i Torneälven vid Haparanda brukar ske i början av maj. I mitten av april varje år gör SMHI en tidig prognos för att få en uppfattning om det kan bli en svår islossning med isproppar som följd eller om det blir en lättare islossning med få eller inga problem.

För 2019 finns tidiga förutsättningar för en lätt islossning i Torneälven vilket beror på att mängden vinternederbörd och isens tjocklek som nära Haparanda är något mindre än normalt. Snömängden är under det normala i hela avrinningsområdet utom högst uppe i avrinningsområdet uppströms Torne träsk där vatteninnehållet i snön är något över det normala.

Det är svårt att redan i mitten av april göra en prognos för islossningsdag. Senare i april kommer SMHI att ge en uppdaterad prognos för svårighetsgrad och då även ge en uppskattning av när islossning förväntas ske i Haparanda.

Tidiga prognoser för vårfloden indikerar på att denna kan komma att kulminera i slutet av maj på nivåer kring det normala.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.