Prognos för Torneälven visar på islossning 2 maj

Enligt årets tredje prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda inträffa den 2 maj.

Islossningen i Torneälven sker oftast i början av maj i de nedre delarna av älven. SMHI gör varje år prognoser för vilken dag som islossningen börjar i Haparanda och en uppskattning om svårighetsgrad på islossningen. Med svårighetsgrad menas om problem med isproppar och översvämningar väntas.

Enligt dagens prognos från SMHI beräknas årets islossning inträffa den 2 maj. Svårighetsgraden bedöms bli av lättare karaktär. Istjockleken i år är något större än normalt och det har varit ovanligt kallt i april. Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är runt det normala för årstiden.

Definitioner:

• En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.
• En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
• En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.