Prognos för Torneälven ger lätt islossning 28 april

Varje år i slutet på april eller i början på maj så sker en islossning i Torneälven. Islossningen börjar oftast i de nedre delarna av älven. SMHI gör varje år prognoser för vilken dag som islossningen börjar i Haparanda och en uppskattning om svårighetsgrad på islossningen. Med svårighetsgrad menas om problem med isproppar och översvämningar väntas.

Prognosen för islossningsdag för Haparandatrakten från SMHI är i år 28 april. Svårighetsgraden väntas bli lätt, se definitioner nedan. Mindre snö än normalt samt mycket tunnare is än normalt bidrar till att prognosen är lätt islossning.

Vattenföringen, dvs vattenflödet väntas börja öka i slutet på vecka 17 eller i början på vecka 18.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår