Prognos #2 över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga en bit in i april.  Islossningen i Haparanda väntas ske den 2:a maj.

Svårighetsgraden för årets islossning i Torneälven väntas bli runt medel. Hur svår islossningen till slut blir beror mycket på flödesutvecklingen den närmaste veckan. Uppdaterad prognos från SMHI om islossningen kommer inom några dagar.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är mer än normala för årstiden. Vårflodsvolymen väntas därför bli något över det normala. Istjockleken nära Haparanda är något mindre än det normala.

Den här prognosen baseras på ett större antal parametrar jämfört med den förra, bl.a. ingår temperatursummor i Haparanda och Pajala samt flödesförändringar i Kukkolankoski både vad gäller isläggning och islossning. Dagen för islossning är fortfarande lite osäker då den är baserad på många prognosdagar, SMHI gör en ny prognos om några dagar.