Ökande vattenföring i Skåne

Blidväder och eventuell nederbörd ger ökad avsmältning i delar av Skåne

Under fredagen och helgen väntas nederbörd och plusgrader i Götaland. Med detta väntas snösmältningen ta vid och flödena öka i små och medelstora vattendrag i Skåne. I södra och sydvästra delen av Skåne kan flödet komma upp i klass-1 nivåer, den lägsta nivån.

Beroende på hur nederbördsområdet faller och hur varmt det blir kan andra områden få ökande snösmältning och därmed ökande flöden.

Vårflodens tre komponenter

För att vårfloden ska bli mycket eller extremt hög krävs det tre komponenter:

1. Mycket snö. Viktigast är ett högt vatteninnehåll i snön, snarare än snötäckets tjocklek.
2. Hög dygnsmedeltemperatur. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en kraftig avsmältning.
3. Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.


SMHI följer kontinuerligt flödesutvecklingen och ger ut eventuella varningar och information vid behov.