Ökande tillrinningar i Jämtlands och Västerbottens län

Under det närmaste dygnet väntas stora nederbördsmängder i större delen av Jämtlands län och i de inre delarna av Västerbottens län, vilket leder till ökande tillrinningar i området.

Kraftiga åskskurar kan leda till snabbt stigande flöden som lokalt kan komma upp i varningsnivå klass 1, dvs. höga flöden.