Ökande avrinning i Östergötlands län och Kalmar län

Under helgen och i början av nästa vecka väntas en del nederbörd över östra delen av Östergötlands län och Kalmar län. I kombination med mycket vatten i marken väntas flödena öka i små och medelstora vattendrag i kustnära områden. Lokalt kan flöden i speciellt östra delen av Kalmar län överskrida nivåer för varningsklass 1, med en återkomsttid över 2 år.