Nära varningsnivå i Kävlingeån och Höje å

Vattenföringen är nära varningsnivå 1 i stora delar av Kävlingeåns och Höje ås avrinningsområden. Vattenföringen förväntas sjunka i Höje å från och med idag, men de höga flöden förväntas dröja kvar några dagar i Kävlingeån nedströms Vombsjön , då sjön har fyllts upp.