Mycket snö ger risk för allvarlig vårflod

I Götaland och östra Svealand ligger mycket mer snö än normalt. När snösmältningen kommer igång finns det risk för en allvarlig vårflod. Störst risk finns i nordöstra Götaland och i Södermanlands län. Det är i dagsläget svårt att exakt säga var och hur stor vårfloden kommer att bli då detta helt beror på väderutvecklingen.

Snön täcker nu hela Sverige. I Götaland och östra Svealand ligger mycket mer snö än normalt. Nordvästra Svealand och Norrlands fjällkedja och inland har däremot mindre snö än normalt.

I dagsläget är vattenföringen låg i Götaland och östra Svealand, men när snösmältningen kommer igång finns det risk för en allvarlig vårflod (läs nedan). Störst risk finns i nordöstra Götaland och i Södermanlands län. Det är i dagsläget svårt att exakt säga var och hur stor vårfloden kommer att bli då detta helt beror på väderutvecklingen.

Vårflodens tre komponenter

För att vårfloden ska bli mycket eller extremt hög krävs det tre komponenter:

  1. Mycket snö. Viktigast är ett högt vatteninnehåll i snön, snarare än snötäckets tjocklek. (Detta gäller för Götaland och östra Svealand.)
  2. Hög dygnsmedeltemperatur. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en kraftig avsmältning. (Beror på väderutvecklingen).
  3. Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen. (Beror på väderutvecklingen.)

SMHI kommer att fortsätta att ge ut information och eventuella varningar under våren.