Mycket nederbörd de kommande dagarna ger ökande vattenflöden

Under resten av veckan kommer stora nederbördsmängder att falla i framför allt nordvästra Götaland och västra Svealand. Detta gör att flödena i vattendragen väntas öka i nämnda områden. I Götaland och i större delen av Svealand väntas flödena dock inte nå upp i varningsnivå. I fjälltrakterna och i norra delen av Norrland ligger det fortfarande snö kvar på marken vilket i kombination med nederbörd gör att vattenflödena stiger och kan nå upp i varningsnivå i slutet av denna vecka.

SMHI övervakar kontinuerligt det hydrologiska läget och ger ut varningar vid behov.