Mindre blött i Värmland än väntat

Nederbördsmängderna över Värmland blir mindre än väntat och någon varning kommer inte att utfärdas. Dock kommer det under torsdagen och fredagen att vara rikligt med vatten i bäckar och åar i den västra delen av Sydvästra Svealand.