Maj 2015-Snösmältning i de centrala delarna av Västerbottens län och i de östra delarna av Norrbottens län.

 En kombination av regn och värme gör att snötäcket smälter av under några dagar i slutet av innevarande vecka (vecka 19). Flödet i små och medelstora vattendrag ökar, men kommer inte upp i varningsklass.