Lätt islossning 29 april enligt prognos från SMHI

Enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen i Torne älv vid Haparanda ske 29 april och vara av lättare karaktär.

Islossningen i Torneälven sker oftast i början av maj i de nedre delarna av älven. SMHI gör varje år prognoser för vilken dag som islossningen börjar i Haparanda och en uppskattning om svårighetsgrad på islossningen. Med svårighetsgrad menas om problem med isproppar och översvämningar väntas.

Enligt dagens prognos från SMHI kommer islossningen att ske den 29 april. Svårighetsgraden väntas bli lätt. Det finns en tendens till att islossningen kan bli medelsvår, se definitioner nedan. I år är istjockleken nära det normala. Vinterns nederbörd är däremot något mindre än normalt.

I Torneälvens avrinningsområde förutom kring Torne träsk och i delar av fjälltrakterna är snömängderna långt under det normala. Vårflodsvolymen väntas bli lägre än normalt.

Vattenföringen fortsätter att öka under vecka 17.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.