Hydrologiska varningar och information 2014-2015

Utgivna varningar

Nedan kommer vi visa de varningar och den information som hydrologiska varningstjänsten ger ut under det hydrologiska året 2014-2015 (från oktober 2014 till och med september 2015).

Observera att de varningar som finns nedan är tidigare varningar och inte längre aktuella. För att se aktuella hydrologiska varningar, följ länken till höger.

 2014-10-15 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (183 kB, pdf)

 2014-10-16 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (1,1 MB, pdf)

 2014-10-17 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (922 kB, pdf)

 2014-10-18 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (1,1 MB, pdf)

2014-10-19 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (1,2 MB, pdf)

 2014-10-20 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (1,5 MB, pdf)

2014-10-22 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (1,1 MB, pdf)

 2014-10-23 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (1,2 MB, pdf)

 2014-10-23 VARNING kl 1 Högt flöde (2).pdf (157 kB, pdf)

 2014-10-24 VARNING kl 2 Mycket höga flöden.pdf (135 kB, pdf)

 2014-10-25 VARNING kl 2 Mycket höga flöden.pdf (148 kB, pdf)

 2014-10-25 VARNING kl 2 Mycket höga flöden (2).pdf (149 kB, pdf)

 2014-10-25 VARNING kl 2 Mycket höga flöden (3).pdf (144 kB, pdf)

 2014-10-26 VARNING kl 2 Mycket Höga flöden.pdf (143 kB, pdf)

 2014-10-27 VARNING kl 2 Mycket höga flöden.pdf (143 kB, pdf)

 2014-10-28 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (142 kB, pdf)

 2014-10-30 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (133 kB, pdf)

2014-10-31 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (557 kB, pdf)

 2014-11-03 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (289 kB, pdf)

 2014-11-04 VARNING kl1 Högt vattenstånd.pdf (141 kB, pdf)

 2014-11-04 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (137 kB, pdf)

 2014-11-04 VARNING kl1 Höga flöden (2).pdf (67 kB, pdf)

 2014-11-05 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (167 kB, pdf)

 2014-11-07 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (314 kB, pdf)

 2014-11-09 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (300 kB, pdf)

 2014-11-11 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (257 kB, pdf)

 2014-11-12 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (217 kB, pdf)

 2014-12-12 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (140 kB, pdf)

2014-12-14 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (144 kB, pdf)

 2014-12-15 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (146 kB, pdf)

 2014-12-17 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (141 kB, pdf)

 2014-12-19 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (150 kB, pdf)

 2014-12-21 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (143 kB, pdf)

 2014-12-22 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (140 kB, pdf)

 2014-12-23 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (138 kB, pdf)

 2014-12-24 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (160 kB, pdf)

 2014-12-26 VARNING Kl 1 Högt flöde.pdf (157 kB, pdf)

 2015-01-15 VARNING kl 1 Höga flöden.pdf (635 kB, pdf)

 2015-01-19 VARNING k1 Höga flöden.pdf (223 kB, pdf)

 2015-01-20 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (301 kB, pdf)

 2015-01-21 VARNING kl1 Höga flöden.pdf (318 kB, pdf)

 2015-01-26 VARNING kl 1 Högt flöde.pdf (149 kB, pdf)

 2015-02-02 VARNING kl1 Högt flöde.pdf (120 kB, pdf)

 2015-02-04 VARNING kl1 Högt flöde.pdf (124 kB, pdf)