Hydrologiska läget inför vårfloden

Snösmältningen pågår nu i Östra Götaland och Svealand. Övriga Götaland och delar av Svealand har nu barmark och snösmältningen har hittills skett utan någon större ökning av flöden i vattendragen. Generellt över landet så är risken för kraftig vårflod under det normala eller kring det normala.

I östra Södermanland och mellersta och östra Uppland finns mer snö än normalt. Beroende på hur avsmältningen och väderutvecklingen ser ut kan detta innebära en högre risk för kraftig vårflod. Detsamma gäller för mindre vattendrag längs norrlandskusten.
Närmsta veckan väntas snösmältningen ske i Svealand och södra Norrlandskusten.

Vårflodens tre komponenter

För att vårfloden ska bli mycket eller extremt hög krävs det tre komponenter:
1. Mycket snö. Viktigast är ett högt vatteninnehåll i snön, snarare än snötäckets tjocklek.
2. Hög dygnsmedeltemperatur. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en kraftig avsmältning.
3. Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Läget kan förändras

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar. Följ läget på .